جامعه

متن پيام دكتر محمدقسيم عثمانى بعد از اعلام تأييد صلاحيت ايشان ؛

بسم الله الرحمن الرحيم
مردم فرهیخته بوکان و حومه

با سلام و احترام
🔻خداوند عالم را سپاس كه فرصتى مغتنم عطا فرمود تا بتوان بار ديگر براى جلب اعتماد مردمى دانا و خردمند تلاش نمود و به داشتن موقعیتی براى خدمت شایسته،،اميدوار ماند.
🔻 با قدردانی عمیق از حمایت‌های شما نيكان، امروز افتخار حضور در عرصه اى مهيا شده است كه می توان با ابزار های ” تخصص، تعهد و تجربه ” و با آسیب شناسی گذشته، منشأ رويكردى جدیدى از نمايندگى صحیح براى حرکت در مسیر پيشرفت بوكان عزيز بود.
🔻حصول چنين فرصت مغتنمى را حاصل دعاى خير مردم قدرشناس اين ديار، رهنمودهاى حکیمانه رهبری معظم انقلاب، دقت نظر شوراى محترم نگهبان و نهادهاى مربوطه مى دانم و نقش همگان را در حل این معضل، صمیمانه ارج مى نهم.
🔻با آمادگی کامل، آمده‌ايم تا به يارى حق و در کنار مردم، فردای بهترى برای این سرزمین رقم زنيم و پس از مدتها، لبخندی از سر رضایت و امید بر لبان مردم شايسته اما خسته و رنجور اين ديار بنشانیم و غبار غم و نومیدی را از دلها بزداییم.
🔻در نظر است تا با تغيير روش نمايندگى از ” قياسى به استقرايى” مدلى نوين و متفاوت از نمايندگى عرضه داریم به گونه اي که فرهيختگى و شايستگى مردم بوكان، ظرفيت هاى معطل مانده و نيز ضرورت رفع كمبودهای پیدا و پنهان آن، در اولویت و كانون توجه دولتمردان قرار گيرد.
🔻با بازبینی و بازنگری تمامى آن سالها که با هم پیمودیم، اکنون درک عمیق‌تری از نیازها و خواسته‌های مردم حاصل شده است و به راهكارهاى کاراتر و مؤثرترى براى تحقق عملی این خواسته ها رسیده ایم و اکنون با پختگي بيشتر، انگیزه‌ای مضاعف، چشم‌اندازی وسيع و رويكردى نوین مبتنی بر عمل گرايى و نتيجه مدارى، باب جديدى از عقلانيت و خدمت هوشمندانه براى پيشرفت ديارمان پیش رو داریم که رسیدن به آن، منوط به لطف خدا و عزم هوشمندانه شما مردم دانا و آینده نگر اين ديار است.
🔻امروزه بوكان ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند همدلى، هم افزايي، عقلانيت و استفاده از خرد جمعى برای سامان بخشی به وضعیت نابسامان آن است و لازم است ” آشتى فراگير ” و “شایسته سالاری” بر همه اركان اين شهرستان حاكم گردد تا دلخورى ها و كينه توزي ها از این شهرستان رخت بر بندد و صميميت و همدلي براى خدمت شايسته به شهروندان، نهادینه شود و از اين طريق موجبات رضايتمندى مردم فراهم آيد.
🔻بوكان ما در جريانات سال گذشته در اثر سوء مديريت و فقدان نماينده اى مدبّر و مردمى و غيبت و نبود وى در كوران اين جريانات، دچار خسارت ها و صدمات بيشترى نسبت به ساير شهرهاى منطقه شد كه همين شرايط باعث شده است فضاى انتخاباتى بوكان كه همواره زبانزد خاص و عام بود، شور و گرمي هميشگي خود را نداشته باشد و عده اى دلسوز، تصور مي كنند كه با قهر سياسي و دوري از انتخابات، مى توانند اثر مثبت و سازنده اى بر شرايط كشور و بوكان بگذارند در حاليكه اين شيوه ها و حتى شيوه هاى راديكال تر از آن نيز، قبلاً تجربه شده و نه تنها باعث رفع مشكلات نشده است بلكه شرايط را بر مردم و كشور سخت تر كرده است. با نگاهى منطقى و غير احساسي مي توان دريافت كه دوري از انتخابات، نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد بلكه منجر به استمرار سوء مديريت موجود و بستر سازى براى تكرار تلخ كامى هاي بيشتر و حادتر در آينده خواهد شد.
🔻بنده دلخورى هاى متنوع بخش قابل توجهى از مردم نيك مان را عميقاً احساس می کنم، غم نگاه شان را از عمق جان می فهمم و غبار نوميدى را بر دل های پاك شان می بینم و درك و فهم همين شرایط، باعث شد علیرغم تصمیم قبلی مبنی بر عدم ورود به فضای سیاسی، نتوانم عافیت طلبی پیشه کنم و بی تفاوت بنشینم و فقط نظاره گر تعميق و گسترش درد و رنج فروخورده و بغض هاى در گلو مانده مردم دردمندمان باشم لذا مسیر سختی را انتخاب نمودم تا بلکه هم مانع تکرار تلخی ها ی سخت گذشته بر مردم نجیب مان باشیم و هم دروازه امید و همدلی را در راستای پیشرفت و نشاط اجتماعی این دیار بگشاییم.
🔻در تمام ايام گذشته با غم و اندوه اجتماعی اين ديار همراه و همزاد بوده و زیسته ام اما براى جلوگيري از تكرار اين زخم هاى اجتماعى بر پيكره انديشه اين ديار و نيز تغيير اين شرايط و ايجاد تحولى مثبت، باید در كنار هم و دست در دست هم، “ما “ی پر رمق و قوى ترى گردیم و از این طریق به نابسامانی ها و ناملایمات خاص این دیار پایان دهیم.

🔻با درک شرايط روحى و روانى جامعه و فهم صعوبت مسیر پیش رو، براى التيام دردها، رفع كمبودها و نيز پيشرفت و توسعه اين ديار مؤثرترين راه را نه قهر و دورى از حاكميت بلكه حضور مؤثر و فعال در آن مى دانم و اكنون فرصتى مغتنم براى ايفاى اين نقش مؤثر، پيش روى همه ماست كه اميد مى رود عقلانيت سياسى بر احساسات مرسوم بى حاصل، فایق آید تا با مشاركت حداكثرى و تأثيرگذارى هوشمندانه در انتخابات، هم زمينه مطالبه حداكثرى خواسته های مردم مهيا گردد و هم بستر تحقق اين مطالبات و خواسته ها را در آینده فراهم آورد.
🔻حال سؤال اینجاست که آیا طی نمودن چنین مسیری سخت و گشودن چنین باب ظریفى، توسط نماينده اى که فاقد وجاهت و گفتمان علمى، منطقی و تجربی باشد، قابل عملیاتی شدن است؟ بدون عملیاتی شدن این مسیر، آیا مى توان به بهبود شرايط بوكان و رضایت شهروندان فهيم آن، اميدوار بود؟ آیا استمرار اين وضعيت، شرايط را سخت تر نخواهد کرد و تداوم شرایط موجود برای دلسوزان متکثر این دیار، روزنه امیدی باقی خواهد گذاشت؟
🔻 به منظور جلوگيري از نومیدی و عقب افتادگى بيشتر و نيز بازدارندگى در برابر تكرار تلخ كامى هاى گذشته و نيز تحرك عقلانى و اميد آفرين براى پيشرفت و نشاط اجتماعى و خلق فرصت های جدید براى توسعه، بايد همه توان و ظرفيت خویش را در كف اخلاص نهیم تا بتوان در جهت تحقق اراده و خواست مردم و نيز همه كسانى گام برداشت كه دلسوزانه در اين راه قدم پيش نهادند اما متأسفانه اجازه نيافتند در قامت كانديدا، خود را در معرض رأى مردم قرار دهند.
🔻 به حکم دین و قانون و به احترام فرهنگ ناب و اصیل مردم این دیار، خود و همفکرانم را متعهد می دانم که در طول دوران تبليغات انتخاباتی و نیز بعد از آن، با اخلاق مدارى و متانت، شأن همگان اعم از مخالفین، كانديداهاى محترم و طرفداران دلسوز آنها و نیز کسانی که تمایلی به مشارکت ندارند، را رعايت و تحت هيچ شرايطى از صراط حق و حدود اخلاق و انسانیت، خارج نشويم و هرگز برای رسیدن به هدف، بر اخلاق و منش انسانی تاریخی مردم این دیار، پا ننهیم و از اکنون يك “معرّف شايسته ” براى مردم با فرهنگ این دیار باشیم و نویدبخش آینده ای باشیم که در آن پرچم رادمردی و شکوه فرهنگی مردم مان، به اهتزاز در خواهد آمد.
🔻شكى نيست كه تحقق چنين وضعيتى، مستلزم عزم و اراده عمومی است لذا در اين راه دست يارى و همكارى به سمت همه مردم صاحب ايده و انديشه این دیار دراز می کنیم و دست همه کسانی را که خالصانه دل در گرو پيشرفت اين ديار و سربلندى ايران عزيز دارند، می فشاریم و از آنان مدد می جوییم و از اكنون نگاه انتقادي و دلسوزانه نخبگان و اصحاب رسانه را توشه راه خود براي خدمت حداكثرى مى دانم و قلم انتقادى و رهنمود هاى آنان را بزرگترين لطف، چرا كه منتقدين هستند كه مي توانند انسان را از دو پديده خطرناك غفلت و غرور بر حذر دارند.
🔻نظر به تأخیری که در تأیید صلاحیت حقیر پیش آمد و زمانی که از ما گرفته شد، تنها راه جبران این تأخیر را اجرای طرح “هر شهروند یک ستاد” توسط همه شما دلسوزان دیار فرهنگ و مدنیت می دانم و به هوشمندی ناب تک تک شما مردم هوشیارمان سخت ایمان دارم.

منتظر تبلور و ظهور اندیشه ناب شما در گامهاى استوار و مقتدرتان هستيم چرا كه؛

ما به دان مقصد عالى نتوانيم رسيد
هم مگر پيش نهد لطف شما گامى جند

ان شاء الله

خاك پاى مردم فرهيخته مان
محمدقسيم عثمانى
جمعه ٢٠ بهمن ماه ١٤٠٢

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا