اقتصادی

مالیات ۳ ماهه خانه های خالی تنها ۱٫۵ میلیارد تومان است

مدیریت مالیات:
در سه ماهه نخست امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده است.
۴۵ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان در اداره مالیات شرکت ها، ۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان مالیات بر درآمد عمومی و ۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان در اداره مالیات بر ثروت وصول شد.
این در حالی است که مالیات خانه های گران قیمت و خانه های خالی هنوز وصول بسیار کمی دارد. بر این اساس تنها یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان مشمول خانه های خالی و تنها ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان در خانه های گران قیمت مشمول مالیات می شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا