یاداشت ها

عملکرد ضعیف«انور حبیب زاده» در بوته نقد

سامان قادری

کم کم به پایان دوران نمایندگی حاج انور حبیب زادە نزدیک شدیم نمایندە ای که با وجود تمام وعدە وعیدەهای انتخاباتی؛ بوکان را به لبه پرتگاه رساند.
فردی که برای رسیدن به بهارستان از هیچ‌ تلاشی دریغ نکرد هر دوره انتخاباتی کاندید شد و برای مردم‌ سوگند خدمت یاد کرد اما پس از رسیدن به مسند بهارستان انگار تمام امورات تنها باید برای بقای دوستانش می چرخید تا خدمت به مردمی که برای آنان سوگند یاد کرده بود.
کنارگذر بوکان تنها چند کیلومتر افتتاح شد که آنهم در دوران نماینده قبلی به اتمام رسیده بود و‌ در دوران آقای حبیب زاده تقریبأ در تعطیلی کامل به سر می برد.
سد شهریکند که با بی‌خیالی آقای حبیب زاده از ردیف بودجه هم حذف شد.
جاده دوطرفه بوکان_میاندوآب که در طول چهار سال چهار کیلومتر هم به اتمام نرسیده است در حالی که سالهاست بخش مربوط به شهرستان میاندوآب به اتمام رسیده است!
جاده دوطرفه بوکان_سقز که هیچ‌ طرحی از آن در بوکان وجود ندارد درحالی که در بخش مربوط به شهرستان سقز با تمام توان مشغول فعالیت هستند.
تیم سردار که با فشارهای زیاد آقای حبیب زاده برای بکارگیری افراد ستاد انتخاباتی خود به عنوان هیأت مدیره تیم سردار نابود شد.
بیمارستان دوم بوکان که نیاز مبرم امروز مردم بوکان است هنوز پیشرفتی نداشته است و آنهم همچون باقی پروژه ها در تعطیلی به سر می برد!
آقای حبیب زاده در طول این چهار سال به اندازه چهل سال باعث پسرفت بوکان شدند زیرا که از پینه بندی چند جاده ی روستایی هم درمانده اند یا شاید هم منافع بوکان را قربانی زیاده خواهی خود و دوستانشان کردند.
اکثر ادارات بوکان را به نابودی کشاندند به لطف آقای حبیب زاده اداره آموزش و پرورش که نماد فرهنگ یک شهر است به افرادی سپرده شد که باعث بی بند و باری و آبروریزی شهر فرهیختگان شدند.
با فشار ایشان اداره منابع آب بوکان به افرادی سپرده شد که پشت میله های زندان اند.
آقای حبیب زاده به جای منافع بوکان وقت گرانبهای مردم یک شهرستان را در دیدار با وزیر نیرو برای بکارگیری فرزند خود هدر می دهد.
این بود سوگندی که برای مردم یاد کردید؟!
آقای حبیب زاده انگار خدمت به بوکان را تنها در بکارگیری نزدیکان خود در ادارات می بینند و از اولین روزهای مجلس تاکنون در تمامی انتصابات ادارات بوکان دخالت کردند تا نزدیکان خود را بکارگیرند نزدیکانی که با ناکارآمدی و بی لیاقتی بوکان را به نابودی کشاندند.
به روشنی روز می‌توان پاسخ داد در این چهارسال ایشان به مردم بوکان خدمت کردند یا… ؟
باشد روزی برسد که نام این مدیران از چرخه مدیریتی بوکان حذف شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا