یاداشت ها

دریافت خودرو شاسی بلند برای این به ظاهر نمایندگان، شکست بزرگی است

سلیمان فیضی
عضو شورای شهر دور چهارم و شهردار اسبق بوکان

بر اساس فصل ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، رکن اصلی تصمیم‌گیری و اداره امور کشور و یکی از سه قوه «مستقل» نظام جمهوری اسلامی ایران است. مجلس که دو وظیفه ذاتی «قانونگذاری» و «نظارت» بر قدرت حاکمه یا دولت را بر عهده دارد، در صورتی حائز جایگاه قانونی خود به عنوان یک قوه مستقل و در رأس امور خواهد بود که از «نمایندگانی مستقل»، برخوردار باشد.
نمایندگانی که قدر و شأن نمایندگی ملت را به خوبی درک کرده و انجام مسئولیت نمایندگی را که برای آن به نام مقدس خداوند قسم یاد کرده‌اند، با هیچ مصلحت ناموجهی، معاوضه نکنند. اما در عمل، جایگاه و اهمیت مجلس در نظام جمهوری اسلامی باعث شده تا افراد فرصت‌طلب، سودجو، متنفذ و متشبث به قدرت، نفوذ به این رکن مهم و مستقل نظام را هدف قرار داده و با تلاش برای وابسته و وامدار کردن نمایندگان آن، می‌کوشند کرسی وکالت ملت را به افرادی بدهند که گوششان در شنیدن صداهای بلند موکلانشان ناشنواست و در مقابل، زبانشان بر مدح هر آن چه که رنگ و بوی قدرت و ثروت دارد، رسا!
از این رو است که ایران امروز، برای تشکیل یک مجلس قوی، مؤثر، در رأس امور و خدمتگزار ملت، نیازمند نمایندگانی مستقل است، در چند روز اخیر و در شرایط سخت اقتصادی کشور که انتظار می‌رفت نمایندگان مردم در آخرین سال نمایندگی خود با نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موجبات فساد اداری و تخلفات مالی را برای تحقق شعار سال کاهش تورم و رشد تولید بیش از پیش عقیم کنند، خود با دریافت خودرو از بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور که بانی و باعث اصلی آشفتگی در بازار خودرو می‌باشد را پوشش دهند و منافع مردم در تولید خودرو باکیفیت و با قیمت واقعی و مناسب را فدای زیاده‌خواهی خودشان نمایند.
این به ظاهر نمایندگان بدانند که بسیار جفا و بی‌عدالتی دیدیم از کسانی که وجودشان به عقب ماندگی مردمشان وصل است و بقای خود را در نگاه داشتن مردم در فقر و تنگدستی می‌بینند و با توسل به هر وسیله‌ای تنها یک بار دیگر صندلی بهارستان را در زمستانی کردن معیشت مردم تصاحب می‌کنند و رکورد و افتخار شخصیشان را به رخ جوانان بی‌کار و سرگردان در حسرت زندگی شایسته و در خور شأن یک انسان می‌کشند.
اما این نە تنها پیروزی نیست، بلکه شکست بزرگی است که دامان ناپاکشان را گرفته و اگر امروز به هر سبب از آن فرار کردند، در آینده دیگر راه خلاصی نیست و به دست همین مردمی که بالا نگه داشته شده‌اند، پایین کشانده خواهند شد و از مرکب پوشالی که برای خود ساخته‌اند، باید پیاده شوند و در واقع این بار قسر در رفتند و این مسند نمی‌تواند برایشان تکرار شود.
زمستان زر و زور و تزویرتان در راه است.
اگر چند باشد شب دیر باز
بر او تیرگی هم نماند دراز
شود روز، چون چشمه رخشان شود
جهان جون نگین بدخشان شود
“مولوی”

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا