شهروند خبرنگار

تخریب محصول چغندر یک زمین کشاورزی در روستای شهریکند بوکان توسط فرد یا افرادی ناشناس

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا