تابلوسازی رضا
یاداشت ها

تاثیر مشاوران و همفکران در عملکرد مسئولان

*حمزه مرادی
مشاور حقوقی شهرستان بوکان

وزرا، وکلا، درباریان، همفکران، مشاوران و هم اندیشان از قدیم تاکنون نقش برجسته ی در افکار و برنامه های مدیران و صاحب منسبان داشته اند و بی گمان موجب توانمند سازی مسئولان می شود مسئولان در رده های مختلف نیاز به هم فکرانی با داشتن تخصصهای متفاوت دارند تا در زمینه فعالیت خویش بهتر ظاهر شوند. هر مدیر یا مسئولی نیاز به مشاورانی در زمین های دارد تا اطلاعات درست به آنان تزریق و از به طرق مختلف تغذیه اطلاعاتی شوند تا با رصد اطلاعات جامع و کاملی بتواند با تمرکز بهتر وظایف محوله را انجام بدهد .
مشاوران صادق و توانمند هم اطلاعات درست از محیط بدست می اورد هم می تواند در عملکرد فرد مدیر و مسئول تاثیر مستقیم داشته باشند چون یقیناً کسب اطلاعات در تخصصهای مختلف از عهده هیچ فردی بر نخواهد آمد و مشاورانی کارآمد می توانند فرد را در راستای خدمت محول شده یاری رساند.
امروزه مشاوره گرفتن و راهنمایی از تخصص های مختلف نیاز هر فرد جهت پیش بیینی و کنترل اوضاع می باشد لذا مسئولین نیاز به مشاورانی دارند که قید منافع شخصی را زده باشد اگر مشاوران افرادی توانمند و کارامد نباشند و یا اطلاعات آنان چه سهوی یا عمدی ناقص باشد یا حاکی از غرض ورزی می باشد نتیجه منفی به بار می آورد و در نهایت موجب وخامت وضع و نارضایتی اطرافیان و جامعه شود.
تغذیه اطلاعاتی مسئولین
رصد اواضاع جامعه
جلوگیری از بروز آشفتگی سیاسی
ایجاد و طراحی راه حل در بحران ها
پاسخگوی بهتر به مردم
انجام بهتر وظایف محوله
تمامی این موراد می تواند با بهره گیری از مشاوران مناسب از تخصص های مختلف برای مسئولین امر مفید و بلکه لازم است. بعضی از مناصب هم چون فرماندار، شهردار، نماینده و شورا بیش از مناصب دیگر لازم است از مشاوران زبده جهت پیشبرد وظایفشون استفاده نمایند. گاها باید اعتراف کرد که شکست های انتخاباتی کاندیداها، عملکرد منفی نمایندگان مجلس، نارضایتی از عملکرد یک شهردار، خدمات دهی نامناسب یک مدیر به دلیل نداشتن مشاوران امین یا اساسا عدم توجه به دانش و توانای مشاوران بوده است و عدم توجه به داتشن اتاق فکر مناسب می باشد. هم فکران پلید یا کم سواد یا کوته فکر موجب نارضایتی سیاسی و اجتماعی می شود و این امر به وفور در جامعه ما ملموس می باشد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا