اقتصادیجامعه

آگهی مزايده عمومی شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

مزایده عمومی فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذر

آگهی مزايده  عمومی 

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی در نظر دارد مزایده عمومی  فروش 120.000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربیبه شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

توضیح 1 : مزایده بصورت عمومي و یک مرحله اي  برگزار خواهد شد.

توضیح 2 :اقلام موضوع  مزايده  ( با ارائه معرفی نامه ) از تاريخ 19/02/1403 روز  چهارشنبه تا مورخ 05/03/1403 روز شنبه ( هر روز از ساعت 8 الی 19)  درمحل انبارهای اين شرکت به نشانی اروميه :بلوار فرودگاه ـ حد فاصل فرودگاه وسيلوی اروميه ـ پشت سازمان جهاد کشاورزی استان ـ ابتدای جاده روستای کولق ( ششصد متر پايين تر از بلوار فرودگاه ) انبار مرکزی شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی برای يکبار قابل رويت می باشد.

-ضمنا” هر شرکت کننده به تنهايی مجاز به بازديد از انبار بوده و نمی توانند همراه داشته باشند.

تاریخ انتشار مزایده در سایت : روز  چهارشنبه  مورخ 19/02/1403

آخرین مهلت  زمانی دریافت اسنادمزایده از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه  مورخ 26/02/1403

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز  شنبه  مورخ 05/03/1403

زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج : ساعت 11 ( یازده صبح) روز دوشنبه مورخ 07/03/1403 خواهد بود.

توضیح3 : پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مزایده ، تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده ) تهیه و تسلیم نماید و به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ردیف شرح کالا شماره مزایده مقدار به  کیلوگرم مبلغ سپرده شرکت در مزایده(بریال)
22-1403 فروش 120 تن سیم مسی 1003009003000001 120.000(یکصد و بیست هزار کیلوگرم) 2.800.000.000

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف:

آدرس : ارومیه ، خیابان سربازان گمنام ( برق سابق) نرسیده به چهارراه مخابرات،  تلفنخانه 31104500-044 – تلفن کارشناس مناقصات 31104322-044

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :                              مرکزتماس : 1456

اطلاعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir  “بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مزایده گر ” موجود است.

ضمنا” فراخوان مزایده در سايت هاي اطلاع رسانی معاملات صنعت برق ( شرکت توانير ) وسايت شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی و سايت ملی مناقصات  به ترتيب به آدرس هاي :

Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir  قابل مشاهده است .

 

 

توضیح: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده  مندرج است.

 

اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا