برچسب زده شده با : چشم

دانستنی  های چشم

دکتر جعفر حسن زاده دبیر شورایعالی علمی – تخصصی سازمان تٲمین اجتماعی متخصص چشم از آلمان و عضو جامعه چشم پزشکان آلمان (DOG) و عضو آکادمی چشم پزشکان آمریکا (AAO) سوختگی‌های شیمیایی چشم سوختگی با مواد شیمیایی یکی از مهمترین اورژانس‌های چشم پزشکی می‌باشد و اولین اقدام پس از تماس مواد شیمیایی با چشم شستشوی […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |