برچسب زده شده با : محمد سلیم عباسی

مطالبه‌گری تهدید یا فرصت؟

*محمدسلیم عباسی محمدسلیم عباسی، کارشناس آموزش فنی و حرفه‌ای می نویسد: اگر فضای انتقاد در سازمان بسته شود منافذ فساد گسترش پیدا می‌کنند با گسترش منافذ فساد، سازمان در سراشیبی تکرار، درجا زدن و نهایتا سقوط و زوال قرار می‌گیرد و زمانی مدیران مجبور به شنیدن انتقاد خواهند شد که دیگر اوضاع از کنترل خارج […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |