برچسب زده شده با : انتخابات

چرایی مهندسی انتخابات

لقمان توتونچی انتخابات: انتخابات یا مشارکت مردمی برای منتخب نمودن افرادی زبده ونخبه برای دردست گرفتن سُبکان اداری امورا اجتماعی در بیشتر جوامع که دم از مشارکت مردم ومردمسالاری میزنند درمقاطع مختلف زمانی منجمله هرچهرسال یکباراتفاق می افتد ودراصل مهم ترین رُکن دمکراسی وعدالت خواهی اجتماعی می باشد. کاندیداتور: افراد واجد شرایط برای در دست […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |