تابلوسازی رضا
یاداشت ها

تصمیمات امید بخش مدیریت شهری بوکان

فردین قویطاسی
خبرنگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی

یکی از فاکتورهای جامعه مردم سالار تصمیمات مدیران شهری و حرکت آنان بر مدار تحقق منافع عمومی مردم و شهروندان است سالهاست جمعیت شهری بوکان منتظر شایسته سالاری و شایسته گزینی در انتخاب مدیران شهری هستند.
متاسفانه به جز حاج آقای موسوی و جناب آقای مهندس رستم پور که بخشی از خدمات و توسعه شهر بوکان با بهره گیری از تلاشهای این مدیران کاربلد و کارآمد انجام پذیرفت اما بوکان همچنان از بابت زیرساخت های توسعه و سرانه های عمومی جزو شهرهای ضعیف مخسوب می گردد و شهرداری بوکان سالها بود در دور باطل تسسل مدیران و شهرداران تکراری گرفتار و سر در گم بود و کمتر صدای شهروندان برای انتخاب مدیران شایسته و متخصص در این مجموعه خدماتی شنیده شده بود.
تصمیم مدیریت شهری و اکثریت شورای شهربوکان برای انتخاب یک مدیر متخصص و با تجربه و مردمدار و موفق بعنوان شهرداربوکان بارقه ای از امید و اشتیاق را در دل مردمان لایق خدمت شهر بوکان زنده کرده و امیدوار هستند این آغازی باشد برای شنیدن صدا و خواست بحق مردم و تحقق منافع عمومی بر منافع فردی و شخصی
مردم شهر بوکان نیک میدانند و آگاهند که مدتهاست در شهر بوکان منافع شخصی و باندی و گروهی در انتخاب مدیران شهری بر منافع عمومی و مردمی ترجیح داده می شد و این باندهای قدرت و فساد بوده اند که تصمیمات آنها بر منافع جمعی پیروز می گردید.
انتخاب جناب آقای دکتر ناصح محمدخانی که شخصی با تجربه و دارای تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی در حوزه شهرسازی می باشد این نوید را به مردم میدهد که شهرداری بوکان بعداز سالها آزمایش و خطا و تجربه چهره های تکراری برای ر به دست یک متخصص و تحصیلکرده از جنس شهرداری سپرده شده است ضمن تحسین این انتخاب امیدوار هستیم بخشی از محرومیت ها و مبلمان و زیبا سازی شهری و مشکلات ترافیکی و توسعه زیر ساخت ها و افزایش محدوده شهری با دستان توانمند این شهردار با تجربه و متخصص مرتفع گردد و ایشان با محور قرار دادن خدمات صادقانه و عدالت محورانه و با ترجیح منافع عمومی و جمعی بر منافع شخصی و گروهی در انجام وظایف محوله موفق و سر بلند و روسفید باشند
این حقیر بعنوان یک شهروند از همه نهادهای مؤثر در تصمیم گیری درخواست دارم با درایت و تدبیر و هوشمندی راه را برای مدیران جوان و با انگیزه و تحصیلکرده و مستقل برای خدمت به مردم در دولت مردمی باز نمایند و بخشی از رضایتمندی مردم را با تحقق شایسته سالاری و شایسته گزینی با انتخاب مدیران جوان و دست پاک و فساد ستیز محقق نمایند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا