برچسب زده شده با : سلیمان مامه

طی یاداشتی از سوی « سلیمان مامه»:  دعوت به مناظره مدیران  شهری بوکان

سلیمان مامه دارای سوابق بیش از یک دهه مدیریت در چندین شهرداری و دو دوره شهردار، معاون در مرکز استان همچنین مدرس دانشگاه در حوزه شهرداریها ، مسئولین شهری را به مناظره فرا خواند! • پس از قریب ۵ ماه کاری از عمر مدیران دور ششم شهری و برسی عملکرد ، راهبرد و روش کاری […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |