برچسب زده شده با : سد مهاباد

ورودی آب به مخزن سد مهاباد صفر است

مدیر امور آب مهاباد گفت: سال گذشته دبی ورودی آب به سد مهاباد ۵.۵ مترمکعب در ثانیه بود اما اکنون ورودی آب به مخزن سد صفر است و خروجی آب سد تنها برای شرب در حدود ۸. مترمکعب در ثانیه است. رضا جهین افزود: سال گذشته در بهمن ماه حجم آب ذخیره شده در سد […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |