برچسب زده شده با : اجاره مسکن

گفتاری از شهروندی به نام هیچ کس در ارتباط با فاجعه و بحران اجاره بها در بوکان

در گفتار پیش رو سعی بر آن داریم تا بە بررسی وضعیت کنونی اجارە بها در بوکان بپردازیم. بنابراین از شما خواستارم چە موجر باشید و چە مستاجر تا پایان بە دقت مطالب را بخوانید. سبک کرایە در بوکان بدین صورت است کە مبلغی بە عنوان پیش و مبلغی بە عنوان کرایه در نظر گرفتە […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |