تابلوسازی رضا
اقتصادی

لزوم نظارت بر نانوایان آذربایجان شرقی

با افزایش جرایم برخی نانوایان و اعتراضات مردمی، نظارت بر عملکرد شرکت های نانوایی در آذربایجان شرقی بیش از پیش احساس می شود.
🔹فروش سهمیه آرد یارانه ای، کاهش خودسرانه ساعات کار، عرضه خارج از شبکه، کیفیت پایین نان و فروش پایین تخلفاتی است که در برخی شرکت های عرضه نان منطقه گزارش شده است.
گروه های مراقبتی با مراجعه منظم و رسیدگی به شکایات مردم در نانوایی سعی در رفع این وضعیت دارند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا