جامعه

دوباره قتلگاه کردستان؛ دوباره ناله مادرانی داغدار و دوباره بی خیالی مسولان

عصر روز دوشنبه ۱۲ دی ماه؛ جوانی رعنا، با اخلاق، آینده دار، دارای کسب و کاری حلال، همراه با همسر و فرزند چهار ماهه اش به همراه خواهر همسر و یکی از فرزندان خرد سال او ، در قتلگاه کردستان جان باختند.
کرد پرس، این داستان غم انگیز هر ماه چند بار، در گوش مردم بی بخت کردستان فریاد می شود، ضجه های مادران داغدار و پدران دلسوخته گوش فلک را کر می کند، اما دریغ؛ دریغ که باعث و بانیانش گوش هایشان را طوری سفت گرفته اند، که هیچ نشنود.
صدها بار گفته و نوشته شده است که محور ایرانخواه _ زرینه اوباتو، با ضریبی چند برابر؛ از قتلگاه های کردستان قاتل تر است.
مسیری هموار که تبدیل آن به جاده ای یک طرفه شاید تنها به اندازه یکی از سمینارهای بی خاصیت، بودجه نیاز داشته باشد.
نمایندگان محترم در مجلس، مسولان مربوطه، دیگر نمی دانیم با چه زبانی، بگوییم. به کدام مقدسات قسم تان دهیم؟ پیرو کدام آیین هستید به انسانیت قسم تان می دهیم، این حق مردم این دیار نیست.
این همه داغ، این همه رنج را کوه هم نمی تواند تحمل کند، بترسید از ناله های مادران داغدار؛ بترسید، این همه بی خیالی تان عقوبت خواهد داشت.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا