جامعه

بناء دانشکده پرستاری مهاباد در حال اتمام است

به گزارش  پایگاه خبری زریان به نقل از هاژه، مشاور عالی ریاست دانشگاه علوم‌پزشکی استان آذربایجان غربی از تکمیل دانشکده پرستاری در مهاباد خبر داد.

وحید حسین‌پور در حاشیه بازدید از دانشکدە پرستاری مهاباد اظهار کرد: با توجە بە پیشرفت ٩٨ درصدی پروژە دانشکدە پرستاری، بایستی مراحل کسب مجوز قطعی صورت گیرد.

وی افزود: با توجە بە امکانات و تجهیزات دانشکدە مذکور، این پتانسیل وجود دارد کە در دیگر رشتەهای علوم پزشکی دانشجو جذب شود.

بە گزارش هاژە، بناء دانشکدە پیراپزشکی سابق و پرستاری کنونی پس از چهار دهە هم‌اکنون بیش از ٩٨ درصد پیشرفت داشتە و انتظار می‌رود در سال تحصیلی جدید بە طور رسمی مورد بهرەبرداری قرار گیرد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا