جامعه

آیا فرزندان شهدا از سربازی معاف می‌شوند؟

بر اساس قوانین، فرزندان شهیدان و جاویدالاثران هنگام رسیدن به سن مشمولیت، از خدمت سربازی معاف می‌شوند.همچنین بر اساس قوانین به ازای هر یک ماه اسارت پدر، ۱۲ روز کسری خدمت سربازی برای فرزندان آزادگان در نظر گرفته‌ شده است. اگر مدت اسارت ۲۴ ماه باشد، متقاضی معافیت می‌تواند به شکل دائم معاف شود و نیازی به رفتن به سربازی نداشته باشد.

معافیت فرزندان شاهد و جاوید

طبق قوانین، فرزندان شاهد و ایثارگر با رسیدن به سن سربازی اجباری از خدمت سربازی معاف می شوند.

معافیت نظامی جدید برای خانواده های دارای کودکان معلول

معافیت فرزندان آزادگان

همچنین طبق قوانین به ازای هر ماه اسارت پدر ۱۲ روز کسری خدمت سربازی برای فرزندان آزادگان در نظر گرفته می شود.

البته اگر مدت حبس ۲۴ ماه باشد، متقاضی معافیت می تواند معافیت دائم داشته باشد و نیازی به سربازی نداشته باشد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا