برچسب زده شده با : کولبری

کار، کوچ بری، کولبری سهم بخشی از دانش آموزان من!

* عثمان عباسی هرچند از قدیم گفتند؛ درد گفتن به مردم بی درد، خود دردی است، لیکن در لا به لای همدردی ها شاید همنوایی پیدا گشت و مرهمی بر زخم کهنه درون گذاشت. آنچه می نگارم تحلیل یا یک یادداشت پژوهشی و علمی نیست. دل نوشته ای از یک معلم است که تدریس از […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |