برچسب زده شده با : مسئولین

تاثیر مشاوران و همفکران در عملکرد مسئولان

*حمزه مرادی مشاور حقوقی شهرستان بوکان وزرا، وکلا، درباریان، همفکران، مشاوران و هم اندیشان از قدیم تاکنون نقش برجسته ی در افکار و برنامه های مدیران و صاحب منسبان داشته اند و بی گمان موجب توانمند سازی مسئولان می شود مسئولان در رده های مختلف نیاز به هم فکرانی با داشتن تخصصهای متفاوت دارند تا […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |