برچسب زده شده با : مدیریت شهری بوکان

تصمیمات امید بخش مدیریت شهری بوکان

فردین قویطاسی خبرنگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی یکی از فاکتورهای جامعه مردم سالار تصمیمات مدیران شهری و حرکت آنان بر مدار تحقق منافع عمومی مردم و شهروندان است سالهاست جمعیت شهری بوکان منتظر شایسته سالاری و شایسته گزینی در انتخاب مدیران شهری هستند. متاسفانه به جز حاج آقای موسوی و جناب آقای مهندس رستم پور […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |