برچسب زده شده با : فضای مجازی

نبرد حقیقت و مجاز

“فضای مجازی ” یکی از پر تکرارترین واژه این روزهای مجالس و محافل و محاورات جامعه به شمار می رود. کاربران این فضا بدون اینکه از چیستی آن اطلاعی داشته باشند در این فضا حضور دارند. وفور تکرار این واژه مجال تفکر در مورد موضوع و محتوای آن را به کاربر نمی دهد. فضای مجازی […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |