برچسب زده شده با : سرانه آموزشی

سرانه فضای آموزشی در شهرستان بوکان

لقمان توتونچی برای معنی و مفهوم فضا تعاریف بسیار و متفاوتی را می توان برشمرد،زیرا بیشترین درک عامه برخالی و تهی بودنِ فضا شکل می گیرد یعنی در واقع جایی که هیچ چیز در فضا موجود نباشد. فضا را باید زمینه ای سه بعدی که اشیاء در آن قرار می گیرد و دارای جهت و […]

پایگاه خبری و تحلیلی زریان |